Atestacja mebli

logo Wydział Technologii Drewna w Poznaniu

 

Pracownia Badań i Atestacji Mebli działająca na Wydziale Technologii Drewna Katedry Meblarstwa w Poznaniu przeprowadziła na naszych łóżkach szereg badań wytrzymałościowych. Wszystkie testy zakończyły się pomyślnie w związku z czym nasze łóżka otrzymały świadectwa z badań potwierdzające ich wysoką jakość i zgodność z europejskimi standardami. Jest to dla nas bardzo istotne wydarzenie, gdyż potwierdza nie tylko wysoką jakość produkowanych przez nas łóżek ale daje gwarancje solidności obecnym i przyszłym użytkownikom mebli ARBORA.
W kontekście produktu najczęściej wymieniane są cechy jakości technologicznej którą stanowią między innymi funkcjonalność, praktyczność, niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie z tych cech są bardzo istotne z punktu widzenia konsumenta ale też i producenta. Dwie z ostatnich cech – niezawodność i trwałość – zostały potwierdzone zarówno przez Pracownie Badań i Atestacji Mebli w Poznaniu ale także przez naszych dotychczasowych klientów, którzy odnaleźli te cechy w łóżkach ARBORA dzieląc się z nami opinią o użytkowanym meblu. To daje nam poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy i jeszcze mocniej motywuje do dalszego doskonalenia naszych mebli.