Polityka prywatności

 

Firma ARBOR'A Sp.z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
"O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w rachunkowym systemie komputerowym i służą Sprzedającemu jedynie w celach realizacji zamówienia bądź kontaktu z Kupującym. Dane osobowe w żaden sposób nie są udostępnianie lub sprzedawane podmiotom trzecim. Kupujący ma prawo wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez panel klienta (po zarejestrowaniu na stronie) lub mailowo pisząc bezpośrednio na adres mailowy sprzedawcy.
Podawane przez Użytkownika informacje w części społecznościowej takie jak nazwa Użytkownika, jego opinie i komentarze  na temat produktów, (z wyłączeniem jego adresu e-mail) są informacjami jawnymi, podawanymi  do wiadomości publicznej na portalach społecznościowych administrowanych przez www.arbora.com.pl. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.